Billedet på sidehoved
  • Vester Nebel Skole
  • Koldingvej 2, 6040 Egtved
  • 79 79 77 40
  • vns@kolding.dk
  • 5790000376445

Nyhedsarkiv

Skolebestyrelsesvalg

I den kommende tid skal der vælges 4 forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen ved Vester Nebel Skole. Den 4. april 2018 afholdes valgmøde på skolen, hvor der gives en orientering om de regler, der gælder for valg af forældrerepræsentanter. Kun valgberettigede kan deltage i disse møder, hvorfor forældre m.fl. i egen interesse bør sikre sig, at de er optaget på valglisten, som ligger på skolens kontor. Eventueller anmodninger om optagelse på valglisten eller om ændring heri fremsættes over for skolens ledelse fra 5. februar 2018 og frem til den 19. marts 2018. Ønsker man at opstille som kandidat til skolebestyrelsesvalget, henvender man sig til skolens ledelse og meddeler dette. Det kan ske før, under eller efter valgmødet. Fristen for at opstille til skolebestyrelsesvalget udløber den 13. april 2018 kl. 12.00.
Nyhed billede

09-02-2018 MB

Forrige 10